0
0

پاسخ: اشخاص حقوقی و حقیقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک تجارت باشند میتوانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهای اجاره ای بانک استفاده نمایند . متقاضیان استفاده از صندوق اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشند . اجاره صندوق ، شخصی و اسمی بوده و قابل انتقال به دیگری نیست و فقط اجاره کننده میتواند از آن استفاده نماید ، اجاره صندوقها ، بصورت نقدی ، برای مدت یکسال دریافت میگردد و برای مدت کمتر از یکسال نیز مدت اجاره یکساله محسوب خواهد شد .اجاره بها سالیانه برای هر سانتی متر مکعب حجم 28 ریال (حداقل 160،000 ریال) می باشد. مشتری می بایست علاوه بر اجاره بهاء بعنوان وثیقه مبلغی را براساس تعرفه تعیین شده مربوط به بانک بسپارد. مبلغ مذکور در صورتیکه مشتری هیچگونه بدهی ناشی از استفاده از صندوق به بانک نداشته باشد در خاتمه اجاره عیناً پس از فسخ قرارداد به وی مسترد میگردد .

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا