0
0

پاسخ : ملاک طبقه‌بندي فعاليت يک واحد، درهريک از بخشهاي اقتصادي باتوجه به ماهيت فعاليت آن واحد و براساس طبقه‌بندي بين‌المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي (ISIC) صورت مي‌پذيرد. همچنين باتوجه به مفاد بخشنامه شماره نب/9561 مورخ 20/12/1376 درخصوص نحوه طبقه‌بندي فعاليت واحدهاي خدمات مهندسي به اطلاع مي‌رساند که بخشنامه شماره نب/8204 مورخ 2/11/1376 صرفاً شامل واحدهاي “طراحي- مهندسي” و “طراحي- مونتاژ” بوده و واحدهاي خدمات مهندسي را دربرنمي‌گيرد. لذا، واحدهاي خدمات مهندسي کماکان جزء بخش خدمات محسوب و مشمول استفاده از تسهيلات بانکي با نرخ مصوب در اين بخش مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا