0
0

پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره 8204 مورخ 2/11/1376 ؛ واحدهاي ”طراحي ـ مهندسي“ و ”طراحي ـ مونتاژ“ جزو بخش صنعت محسوب مي‌شود. همچنين بخشنامه مزبور صرفاً شامل واحدهاي ”طراحي ـ مهندسي“ و ”طراحي ـ‌ مونتاژ“ بوده و واحدهاي خدمات مهندسي را در بر نمي‌گيرد و واحدهاي خدمات مهندسي کماکان جزو بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا