0
0

پاسخ : فعاليت‌هاي خدماتي استخراج نفت و گاز در صورتي که براساس حق‌الزحمه يا قرارداد انجام گيرد در طبقه 1120 (فعاليت‌هاي خدماتي جنبي استخراج نفت و گاز به استثناي بررسي‌هاي اکتشافي) ‌و در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌شود. اکتشاف ميادين نفت و گاز و بررسي‌هاي ژئوفيزيکي، زمين‌شناسي و لرزه‌اي در طبقه 7421 (فعاليت‌هاي معماري و مهندسي و مشاوره فني در امور مربوط) و در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌گردد. بديهي است از آن جا که شرکت لرزه‌نگاري تراث‌پرشيا موضوع اساسنامه، اجراي عمليات اکتشاف و لرزه‌نگاري‌هاي دو بعدي و سه بعدي براي تعيين وجود و ميزان ذخاير زير‌زميني نفت و گاز کشور مي‌باشد، فعاليت مزبور در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌گردد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا