0
0

پاسخ:  شناسه شبا روی دفترچه حسابها و دسته چک ها چاپ می شود. همچنین از طریق نرم افزار همراه بانک، تلفنبانک، خودپردازهای بانک، و سایت بانک نیز می توان شناسه مورد نظر را دریافت نمود.

همچنين مي‌توان از آدرس زير استفاده نمود:

بانک ها و موسسات اعتباری

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا