0
0

پاسخ : از آنجا که فعاليت کشاورزي اصولاً شامل مراحل کاشت، داشت و برداشت است عبارت مندرج در قانون يعني ”کشاورزي“، درخصوص ”صنايع تبديلي کشاورزي، صراحت ندارد. چنانچه بتوان صنايع تبديلي کشاورزي را در قالب طرح‌هاي کشاورزي و دامپروري گنجاند اين امر مغايرتي با قانون ماده 11 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا