0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند به موجب ماده 6 آيين‌نامه فصل 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 12/10/1362 هيات محترم وزيران ”اعطاي تسهيلات عندالزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد.“ براساس تبصره 1 همين ماده، ”در مواردي که تسهيلات اعطايي بانک‌ها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک، مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره‌برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تامين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود.“  لازم به ذکر است که تعيين نوع و ميزان وثايق لازم جهت پرداخت تسهيلات، در چارچوب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي داخلي، بر عهده هيات مديره هر بانک مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا