0
0

پاسخ : احکام ناظر بر قراردادهاي فروش اقساطي به عنوان يکي از روشهاي اعطاي تسهيلات توسط شبکه بانکي، در قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور و از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، آيين‌نامه هاي فصل دوم و سوم آن با عنوان آيين نامه تجهيز منابع پولي، آيين نامه اعطاي تسهيلات بانکي و همچنين دستورالعمل‌هاي ناظر بر عقود موضوع تسهيلات دهي مانند دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مسکن، دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار و دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات مورد تشريح قرار گرفته است. همچنين ضوابط ناظر بر دريافت پيش پرداخت توسط شرکتهاي خودرو سازي و نمايندگي هاي آنها تابع مفاد آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب جلسه مورخ 22/1/1395 هيأت وزيران مي باشد که در جداول پيوست آن، ضوابط و روشهاي مختلف فروش نيز درج گرديده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا