0
0

پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليتهاي ISIC، موضوع بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي، «عمليات مربوط به کشتارگاهها، کشتار کردن، آماده و پاک کردن يا بسته‌بندي گوشت گاو، گوسفند، بز، اسب، ماکيان، خرگوش، جانوران شکاري يا ساير حيوانات، ازجمله نهنگ عمل‌آوري شده روي خشکي يا روي شناور مختص اين کار» تحت گروه 151 در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌شود.

همچنين توليدات جانبي کشتارگاهها شامل انواع پوست خام دامهاي بزرگ و کوچک، پشم کنده‌شده از پوست، پر يا کرک، دندان يا استخوان نيز، در همين طبقه منظور مي‌شود. بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ همين بخش مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا