0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، تسهيلات اعطايي به موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي براساس ماده 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا همانند تسهيلات غيردولتي بايستي طبق ضوابط مندرج در ”دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري“، طبقه‌بندي گردند.  مزيد اطلاع عنوان مي‌گردد صرفا” آن دسته از تسهيلات دولتي که دولت بازپرداخت آنها را تضمين نموده است (مطابق با تعريف مندرج در ماده 4 دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌ها) بر اساس ماده 3 ”دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري“ مشمول محاسبه ذخيره اختصاصي نمي‌باشند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا