0
0

پاسخ : با توجه به بخشنامه شماره مب/914 مورخ 19/6/1386 ملاک شناسايي دريافت کارمزد نبوده و صرفا کارمزد هر سال به ميزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور مي شود و کارمزد مربوط به سال آينده در حسابي واسطه نگهداري مي شود تا در سال آتي از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعي بانک منظور گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا