0
0

پاسخ : ذخيره مطالبات به مأخذ کل مطالبات شناسايي شده در دفاتر صورت مي‌پذيرد. در دفاتر بانکها مطالباتي تحت عنوان سود دريافتني تسهيلات و وجه التزام دريافتني تسهيلات هنگامي ثبت و ضبط مي‌گردد که روش شناسايي درآمد مربوطه تعهدي باشد، لذا با توجه به شناسايي درآمد در اين روش و انعکاس حساب‌هاي فوق‌الاشاره در دفاتر، مي‌بايست با ذخيره‌گيري بر مبناي مجموع اصل تسهيلات اعطايي، سود و وجه التزام دريافتني، هزينه متناظر با آن درآمد را متناسب با طبقه‌بندي (کيفيت) تسهيلات و مطابق با اصل احتياط شناسايي نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا