0
0

متن کامل سوال: طبق عقود اسلامی وامهای مضاربه یا مشارکت طبق موازین شرعی ارایه می دهیم. در خصوص نرخ سود ابهامی داشتم ؟ معمولا نرخ سود مابین 25 تا 30درصد است برای باز پرداخت است. طبق رویه بانک ها نرخ سود را علی الحساب و در هنگام قرار داد و بر مبنای میزان وام درخواستی و نیز توافقی محاسبه می کنیم که در آخر سال پرداخت میشود. آیا ما میتوانیم به شیوه بانک وام پرداخت کنیم ؟ مشکل ربوی بودن دارد؟ 

پاسخ : عقود مضاربه و مشارکت جزو عقود مشارکتی با سود متغیر هستند. می توان سودی انتظاری و غیرقطعی را در ابتدا معرفی کرد و لی حتما باید در انتهای قرارداد، سود واقعی محاسبه و ما به التفاوت آن با سود انتظاری پرداخت شود. تعیین سود قطعی و از پیش تعیین شده برای این گونه وام ها صحیح نمی باشد و حتما نیاز به محاسبه سود نهایی در انتهای دوره قرارداد است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا