0
0

پاسخ : طبق آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388/7/1 وجه‌ التزام تأخير تأديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زير دريافت شود:

الف ـ تا قبل از آنكه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (كمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6%).

ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8%).

پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%).

ت ـ در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%).

ث ـ در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال يابد معادل چهارده درصد (14%).

درخصوص قراردادهاي كمتر از پانصد ميليون (500/000/000) ريال، براي تمامي حالت‌هاي ماده (12) وجه ‌التزام تأخير تأديه معادل شش درصد (6%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا