0
0

پاسخ : براساس بخشنامه اين بانک، نرخ جديد حداکثر تا تاريخ 16/4/1386 مي‌بايست در کليه شعب بانک‌ها اعمال مي‌گرديد. تعيين بازه زماني دو هفته‌اي، صرفاً جهت در اختيار قرار دادن مدت زماني لازم به بانک‌ها، براي ابلاغ مصوبه به کليه شعب بوده است. از اين‌رو، آن گروه از بانک‌هايي که زودتر از ضرب‌الاجل تعيين شده توسط اين بانک، نسبت به اجراي نرخ‌هاي جديد اقدام نموده باشند و نيز آن‌ها که از تاريخ 16/4/1386 مصوبه را اجرا کردند هر دو گروه، در چارچوب مقررات اين بانک اقدام نموده‌اند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا