0
0

پاسخ : برخی محققین ربای قرضی را به ربای استهلاکی(مصرفی) و ربای استغلالی(تولیدی) تقسیم نموده‌اند. چنانچه گرفتن قرض برای مصرف و نیاز روزمره باشد اضافه گرفتن زیاده مصداق ربای استهلاکی است. اما اگر قرض برای تولید و سرمایه‌گذاری باشد و آن را در مسیر یک فعالیت اقتصادی به کار گیرد، اضافه گرفتن زیاده مصداق ربای استغلالی(تولیدی) است. برخي از محققین ربای استهلاکی را حرام دانسته اما ربای استغلالی را مشمول حکم حرمت ربا نمي دانند. بنابراین قرضی را که در امور تولیدی مصرف می‌شود، می‌توان همراه با زیاده پرداخت نمود. اما آنچه از اطلاق ادله حرمت ربا بدست می‌آید حاکی از عدم صحت این دیدگاه است لذا درحرمت ربای قرضی تفاوتی بین این دو ربا نیست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا