0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند در مواردي که به واسطه طولاني بودن زمان دوران تنفس (و بالنتيجه زياد بودن مبلغ سود متعلقه)، مبلغ اقساط به ميزاني افزايش مي‌يابد که پرداخت آن براي مشتريان دشوار مي‌باشد، آن بانک مي‌تواند با توافق با مشتري بخشي از سود دوران تنفس را به صورت مجزا از وي دريافت و سپس فرمول ابلاغ شده را با توجه به مابقي سود مورد استفاده قرار دهد، منتهي مجددا” با اين شرط که مبلغ قسط محاسبه شده از باقيمانده سود، بيشتر باشد. توجه خواهند داشت که انتقال سود دوران تنفس به اقساط بعدي، با توجه به اينکه محاسبات مربوطه شامل اعمال سود روي سود مي‌گردد و اين رويه در بانکداري کشور مجاز نيست، منتفي مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا