0
0

پاسخ: سود یک ماه= تعداد روز * نرخ سود* مبلغ/36500

تعداد روز برای ماه­های مربوط به شش ماه اول سال 31 روز و برای ماه اسفند (در صورتی که سال کبیسه نباشد) 29 روز در نظر گرفته می­شود.

برای سپرده بلندمدت مبلغ سپرده ثابت و مشخص می­باشد لیکن برای سپرده کوتاه­ مدت باید حداقل مانده روزانه جهت محاسبه سود در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا