0
0

پاسخ : بخشنامه‌هاي شماره نب/1234 مورخ 14/4/1369، نت/7527 مورخ 18/12/1378، نت/873 مورخ 17/2/1379، مب/163 مورخ 30/2/1380، مب/1343 مورخ 27/12/1380، مب/674 مورخ 5/6/1381، مب/1065 مورخ 8/8/1381، مب/643 مورخ 10/4/1382، مب/111 مورخ 22/1/1385، مب/983 مورخ 27/4/1385 و مب/2588 مورخ 11/11/1385 مي باشد. همچنين طبق بخشنامه شماره مب/111 مورخ 22/1/1385 نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، به صورت روزشمار در نظر گرفته مي‌شود و طبق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5/6/1381 سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت بر مبناي کمترين مانده در هر روز محاسبه و در پايان ماه پرداخت مي‌گردد. همچنين از آنجا که در بخشنامه شماره نب/1234 مورخ 14/4/1369 به حساب‌هاي سپرده کوتاه‌مدت ويژه و حساب سپرده بلند مدت چهارساله اشاره نشده است به منظور رفع اين کاستي، بخشنامه‌هاي شماره نت/7527 مورخ 18/12/1378 و نت/873 مورخ 17/2/1379 صادر گرديده است. همچنين طبق بخشنامه شماره مب/983 مورخ 27/4/1385 تعيين نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه بر عهده بانک‌ها مي‌باشد و افتتاح اين گونه سپرده‌ها با ارائه برگه (ورقه) سپرده (مشابه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) ميسر مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا