0
0

پاسخ : ميزان خسارت تأخير تأديه چک مزبور به ترتيبي که در ذيل محاسبه شده است، مبلغ 10.689.465 ريال است.

مبلغ (ريال)

نحوه محاسبه

سال

25.986

 

ميزان خسارت تأخير تأديه در سال 1377

9.870.756

 

ميزان خسارت تأخير تأديه از سال 1378 تا پايان سال 1389

792.723

 

ميزان خسارت تأخير تأديه سال 1390

10.689.465

جمع کل

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا