0
0

پاسخ : سود اين قبيل تسهيلات، مشتمل بر سود تا پايان دوره تنفس و سود دوران تقسيط مي‌باشد. بر همين اساس، نحوه محاسبه سود دوران تنفس به صورت روزشمار و متناسب با مبلغ/مبالغ مورد استفاده از تاريخ‌هاي استفاده از کارت تا پايان دوره تنفس مي‌باشد. سود دوران تقسيط نيز، وفق مفاد بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 محاسبه مي‌گردد. همچنين در محاسبه سود دوران تقسيط، صرفاً اصل تسهلات (مجموع خريدهاي انجام شده تا تاريخ صورتحساب)، مي‌بايست در فرمول اعلامي در بخشنامه فوق‌الاشاره لحاظ گرديده و اضافه نمودن سود دوران تنفس به اصل تسهلات و لحاظ نمودن آن در فرمول اقساطي، خلاف ضوابط و مقررات مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا