0
0

پاسخ : در خصوص محاسبه سود دوران تقسيط با نرخ 20 درصد (شامل نرخ سود 14 درصد مندرج در قرارداد فروش اقساطي اوليه به علاوه 6 درصد وجه‌التزام تأخير تأديه دين) قابل ذکر است در صورتي که قرارداد جديدي بين بانک و تسهيلات‌گيرنده منعقد نگرديده و شرايط قرارداد موجود ادامه يابد و صرفاً بدهي مشتري از باب همکاري بانک با وي تقسيط مجدد شده باشد، بانک مجاز به دريافت وجه ‌التزام تأخير تأديه دين مطابق مفاد قرارداد براي دوره تقسيط صرفاً بر مبناي اصل و سود (در عقود غيرمشارکتي) يا اصل و فوايد مترتبه (در عقود مشارکتي) مي‌باشد. اما در صورت انعقاد قرارداد جديد، نرخ سود تسهيلات در زمان انعقاد قرارداد جديد با توجه به عقد مربوط و بر اساس نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا