0
0

پاسخ : به استناد ماده 13 ”دستورالعمل اجرائي قبول سپرده“ بکارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به منظور اعطاي تسهيلات در اولويت قرار دارد. بنابراين در چنين مواردي (که جمع تسهيلات اعطايي از خالص سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار کمتر است) فرض بر اين است که کل تسهيلات اعطايي از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار تامين شده است، لذا ديگر نمي‌توان سود حاصله را ”سود مشاع“ تلقي نمود و بايستي کل سود تحصيل شده به سپرده‌گذاران سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار تعلق گيرد. اين نکته به صراحت در ماده 11 ”آئين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا“ و ماده 13 ”دستورالعمل اجرايي قبول سپرده“ قيد شده است. لازم به توضيح است که کاربرد فرمول ياد شده در نامه فوق‌الذکر آن موسسه، در مواردي است که سود ناشي از اعطاي تسهيلات از محل منابع بانک و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به صورت مشاع تامين شده باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا