0
0

پاسخ : به شرح ذيل می باشد:

سال

تعداد روزهاي مشمول محاسبه سود

مبلغ سود متعلقه

(کبيسه)79

330

5.590.164

80

365

6.200.000

81

365

6.200.000

82

365

6.200.000

(کبيسه)83

366

6.200.000

84

365

6.200.000

85

365

6.200.000

86

365

6.200.000

 

کل سود متعلقه طي دوران فوق

48.990.164

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا