0
0

پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره مب/914 مورخ 19/6/1383 و پيرو بخشنامه شماره مب/593 مورخ 27/4/1383 درخصوص چگونگي محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه اعطائي، و باتوجه به ابهام برخي از بانکها در مورد تعهدي عمل کردن کارمزد قرض‌الحسنه اعطايي بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند براساس بخشنامه مب/2040 مورخ 13/12/1382 روش شناسايي کارمزد قرض‌الحسنه اعطائي به روش تعهدي صورت مي‌پذيرد. لذا ملاک شناسايي درآمد، زمان دريافت کارمزد نبوده و صرفاً کارمزد هر سال به ميزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور مي‌شود و کارمزد مربوط به سال آينده در حسابي واسطه نگهداري مي‌شود تا در سال آتي از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعي بانک منظور گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا