0
0

پاسخ : شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به موجب بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 تعيين گرديده است. همچنين در مورد مشتريان افاغنه و عراقي علاوه بر بخشنامه فوق‌الذکر مفاد بخشنامه شماره نب/3544 مورخ 4/9/1369 لازم‌الاجرا مي‌باشد. لازم به يادآوري است که بخشنامه شماره 3118/هـ مورخ 30/6/1387 با موضوع دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري با توجه به طبقه تعريف شده براي مشتريان، اطلاعات مورد نياز براي شناسايي مشتريان جديد را ذکر نموده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا