0
0

پاسخ:اتباع خارجی علاوه بر دارابودن شرایط و مقررات افتتاح حساب مزبور، بایستی مدارک زیر را برای افتتاح حساب به شعبه ارائه نمایند:

1- ارائه اصل و کپی گذرنامه معتبر

2- ارائه اصل و کپی کارت هویت 

3- ارائه اصل و کپی کارت اقامت موقت- کارت آمایش

4- ارائه اصل و کپی دفترچه اقامت یا پناهندگی

5- ارائه آدرس محل اقامت دائم براساس مدارک مثبته

6- ارائه معرفی¬نامه از دو نفر معرف قابل قبول بانک  

7- اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا