0
0

پاسخ:

 – داشتن حداقل سن قانونی (۱۸ سال شمسی)؛
  – داشتن حساب در بانک مد نظر؛
  – مناسب بودن ظرفیت مالی مشتری؛ 
  – دو قطعه عکس ۴*۳؛
  – اصل شناسنامه و تصویر آن؛
  – اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن؛
  – نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری درخواست‌کننده ( یا وکیل یا وصی یا قیّم)؛
  – تکمیل قرارداد صندوق اجاره‌ای، و قبول شرایط و مقررات مندرج در متن آن.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا