0
0

پاسخ : بر اساس ماده 10 دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات، مصوب بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19/1/1363، مدت بازپرداخت تسهيلات بر مبناي طول عمر مفيد اموال موضوع قرارداد با توجه به جدول مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر محاسبه مي شود. بر اين اساس مدت زمان بازپرداخت تسهيلات و مبلغ هر قسط مطابق با مقررات و ضوابط تعييت شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا