0
0

پاسخ: سپری شدن مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت هر چک، سوابق بصورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا