0
0

پاسخ: پس از اخذ مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به شعبه ریالی بانک که نزد آن حساب دارند، جهت دریافت و تکمیل فرم‌ها و مدارک درخواست ثبت سفارش براتی مراجعه نمایند.

فرم‌های مورد نیاز: ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروفرما، بیمه نامه و وصول حق بیمه، فرم پذیرش بازرسی فرم های مربوط به ثبت براتی

پس از صدور مصوبه ارکان اعتباری بانک و احراز شرایط مورد نظر توسط واردکنندگان تامین ارز برای ثبت سفارش براتی مورد نظر انجام می‌شود.

تامین ارز با خرید ارز مبادله‌ای بر اساس دستو‌رالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا با تامین ارز از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر است.

  • ابلاغ شماره برات به مشتری
  • دریافت اسناد حمل پیوست برات
  • پرداخت وجه بر حسب مورد
  • رفع تعهد پس از ارائه پروانه سبز گمرکی
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا