0
0

پاسخ:

– مسدود نمودن از طریق خدمات الکترونیکی.
– مسدودی از طریق تلفن بانک.
– مسدودی از طریق اینترنت بانک – اینترنت بانک همراه.
– مسدودی از طریق پیام کوتاه.
– مسدودی از طریق خودپرداز.
– مسدودی از طریق موبایل بانک.
– استفاده از گزینه مدیریت پرداخت‌های الکترونیکی در سایت بانک.
– مسدود نمودن از طریق مراجعه به شعب.
– غیرفعال نمودن کارت از طریق تماس با مرکز ارتباط نوین.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا