0
0

پاسخ : مفهوم اندوخته در علم حسابداري چنين تبيين شده‌ است که آن قسمت از سود توزيع نشده‌اي است که به دلايلي در توزيع آن بين دارندگان سهام محدوديت‌هايي اعمال شده است. از جمله اين محدوديت‌ها مي‌توان به محدوديت‌هاي قانوني، محدوديت‌هاي اعمالي از سوي اشخاص خارج از واحد اقتصادي به دليل انعقاد قرارداد با آنها، محدوديت‌هاي ناشي از تصميمات مديريتي به منظور توسعه و تکميل آتي واحد اقتصادي و يا جايگزيني ماشين‌آلات و … اشاره نمود. در حالي که سود و زيان انباشته به آن قسمت از سود توزيع نشده‌اي اشاره مي‌نمايد که به شکل سود بين دارندگان سهام توزيع نشده است ليکن هيچ محدوديتي در توزيع آن وجود ندارد. با عنايت به توضيحات فوق و با توجه به صراحت ماده 6 آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور موضوع بند (و) ماده (30) قانون پولي و بانکي کشور، سود و زيان انباشته و سود انباشته ميان دوره‌اي از مصاديق ماده مذکور محسوب نمي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا