0
0

پاسخ: منظور از عبارت کمترين مانده در هر روز عبارت است از حداقل مانده در روز حتي در يک لحظه، که در اين صورت:

الف- در روز افتتاح حساب، کمترين مانده صفر مي‌باشد.

ب- در روز انسداد حساب، کمترين مانده صفر مي‌باشد.

ج- در روز غير از حالتهاي الف و ب چنانچه هيچگونه واريز يا برداشتي انجام نشود کمترين مانده همان مانده روز قبل مي‌باشد.

د- در روز غير از حالتهاي الف و ب چنانچه تنها واريز به حساب وجود داشته باشد، کمترين مانده همان مانده روز قبل است و در غير اين صورت چنانچه برداشت از حساب نيز صورت گرفته باشد، کمترين مانده کوچکترين عدد حاصل از مانده روز قبل و واريزها و برداشتها خواهد بود. مثلا فرض کنيم A مانده روز قبل بوده و n بار عمل برداشت از حساب يا واريز به حساب صورت گرفته باشد و آنها را با رعايت تقدم و تاخر زماني M1 ، M2 و … و Mn بناميم و در صورتيکه Mi (I = 1,2,…,n) واريز به حساب باشد علامت آن را مثبت و در غير اينصورت علامت آن را منفي قرار دهيم، خواهيم داشت:

A1 = A +M1

A2 = A1 +M2

.

.

.

An = An-1 +Mn

که در اين صورت کوچکترين عدد در مجموعه اعداد {A,A1,…, An} همان کمترين مانده در روز مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا