0
0

پاسخ : رويه بانك بدين صورت است كه به دفتر اسناد رسمي كه در آن عمليات رهن ثبت رسمي شده است نامه‌اي زده و درخواست صدور اجرائيه مي‌گردد. اجرائيه بدين معناست كه قرارداد رهن اجرا گردد. پس از آن دفترخانه به اداره ثبت منطقه موضوع را اطلاع داده و فرآيند فروش ملك پيگيري مي‌شود. در نهايت خانه بر اساس مزايده به فروش رسيده، بدهي بانك پرداخت مي‌شود و بقيه مبلغ خانه به مشتري برمي گردد.البته لازم است توجه شود كه بدهي بانك شامل اصل تسهيلات، نرخ سود توافق شده (مثلا دوازده درصد در وام مسكن) و شش درصد جريمه تاخير تاديه و كليه هزينه‌هاي مرتبط با صدور اجرائيه و ساير مراحل قانوني مي گردد (كه به نظرم حدود سه تا چهار ميليون تومان مي گردد). در نهايت اسم مشتري در ليست سياه بانكي وارد شده و در دريافت تسهيلات در آينده از هر بانك با مشكلات مواجه خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا