0
0

پاسخ : ممنوعيت اشخاص از افتتاح حساب به نحو مطلق و به دلايلي از قبيل داشتن سابقه‌ي حساب مسدودي، نيازمند حکم قانون مي‌باشد. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 21 قانون صدور چک، صراحتاً بانکها را تا سه سال از افتتاح حساب جاري براي اشخاصي که بيش از يکبار چک بي محل صادر نموده و تعقيب آنها به صدور کيفر خواست منتهي شده باشد، منع نموده است که بر همين اساس نيز سازمانه‌اي جهت انجام تکليف مقرر در ماده 21 قانون اخير‌الذکر در بانک مرکزي ايجاد شده است. همچنين با توجه به دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حسابهاي مطالبه نشده و مازاد (ريالي) شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره 165650/96 مورخ 30/5/1396 به شبکه‌ي بانکي کشور ابلاغ گرديده – محدوديت‌هايي را براي تعداد حسابهاي قابل افتتاح توسط اشخاص حقيقي مقرر نموده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا