0
0

پاسخ : ممنوعيت مقرر در بخشنامه صرفاً ناظر بر طرح‌هاي سپرده‌پذيري است و شامل ساير انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت متعارف در شبکه بانکي کشور با سررسيد بيش از يکسال نمي‌شود. بديهي است افتتاح يا تمديد اين قبيل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت منوط به رعايت سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌ها که در حال حاضر 22 درصد مي‌باشد، بلامانع است. اما در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدتي که در قالب طرح ارايه مي‌شوند و واجد ويژگي‌ها و مختصات خاصي مي‌باشند، اولاً نبايد سررسيد بيش از يکسال داشته باشند و ثانياً قبل از عرضه بايد مورد تأييد بانک مرکزي واقع گردند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا