0
0

پاسخ : عبارت ”رضايت‌نامه محضري“، ناظر بر رضايت‌نامه‌اي است که لزوماً بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ‌گردد و در بند 18ـ3 نيز مقصود همين نوع رضايت‌نامه مي‌باشد. ليکن مقصود از ”رضايت‌نامه رسمي“ که در تبصره ذيل بند 18ـ3 ذکر گرديده، نامه رضايت رسمي شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي است که بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي صادر شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا