0
0

پاسخ: رمز اول رمزی است که مشتری به وسیله آن وارد اینترنت بانک می‌شوید و رمز دوم اینترنت بانک رمزی است جهت انتقال وجه بین حساب‌ها (داخلی- سایر بانک‌ها) که در اینترنت بانک استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا