0
0

پاسخ : براساس مصوبه مورخ 14/2/1355 شوراي پول و اعتبار داراي مفهوم مشخصي است که داراي چند ويژگي مهم به شرح ذيل است (جدول پيوست) :

  • بانک صرفاً حق عامليت دريافت مي‌کند.
  • هيچگونه خطري متوجه منابع بانک نيست.
  • چگونگي مصرف و نحوه توزيع وجوه از طرف واگذارنده آن تعيين شده و بانک دخالتي در چگونگي توزيع و مصرف آن نخواهدداشت.
  • تسهيلات اعطايي اعتباري استفاده شده از محل وجوه اداره شده، خارج از حد مجاز استفاده شده بانک محسوب مي‌گردد.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا