0
0

پاسخ : از لحاظ قراردادی، اولا جریمه تاخیر تادیه بر اساس شرطی است که در ابتدای دریافت تسهیلات مورد پذیرش طرفین واقع شده است و شما به عنوان امضاکننده قرارداد به بانک متعهد شده اید که به موقع اصل و سود وام را پرداخت نمایید و شرعا و قانونا مجاز به تاخیر نبوده اید.ثانیا در غالب وامهای بانکی از شما در ابتدا سود تسهیلات اخذ می شود و بعد اصل تسهیلات گرفته می شود . ا زاینرو اگر نقض عهد و تاخیری از سوی شما بوده، متوجه پرداخت  اصل تسهیلات می شود چراکه شما درابتدا سود را بازپرداخت کرده بودید و در بازپرداخت اصل تسهیلات تاخیر و نقض عهد داشته اید. اما از لحاظ ارائه راه حل برای حال حاضر، بهتر است به دایره وام آن بانک مراجعه کرده و شرایط خود را بازگو نمایید.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا