0
0

پاسخ : طي بند ب ماده (15) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الاوصول مؤسسات اعتباري (ريالي- ارزي) موضوع تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکي ابلاغ گرديده است به صراحت به نحوه بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين اشاره گرديده است. به استناد بند مذکور، موسسه اعتباري مجاز مي‌باشد که به منظور تشويق بدهکاران (اعم از ريالي و ارزي) به بازپرداخت مانده بدهي، سياست تشويقي ذيل را اعمال نمايد:

«بخشش جريمه قراردادي تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي با تصويب هيأت مديره مشروط بر اين‌که مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود اقدام نمايد.»

همچنين به موجب تبصره ذيل ماده مذکور، «در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيأت مديره مي‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50٪) جرايم موضوع ماده (12) اقدام نمايد. مشروط بر اين که بدهکار تمامي بدهي خود را نقداً تسويه نمايد. » لذا به موجب مصوبه و بخشنامه فوق‌الاشاره موسسه اعتباري مجاز به اعمال بخشودگي جرايم برشمرده در صورت تصويب هيأت مديره بوده و تکليف قانوني از اين بابت بر عهده موسسه اعتباري نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا