0
0

پاسخ : طبق بند (ب) ماده 15 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) که طي بخشنامه شماره 175028/1388 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکي ابلاغ گرديده است؛ به صراحت به نحوه بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين اشاره شده است. به استناد بند مذکور، موسسه اعتباري مجاز مي‌باشد که به منظور تشويق بدهکاران (اعم از ارزي و ريالي) به بازپرداخت مانده بدهي، سياست تشويقي ذيل را اعمال نمايد:

«بخشش جريمه قراردادي تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي با تصويب هيأت مديره مشروط بر اين که مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود اقدام نمايد.»

همچنين به موجب تبصره ذيل ماده مذکور «در مورد استثنايي در بخش توليدي، هيأت مديره مي‌تواند نسبت به بخشش حداکثر 50 درصد جرايم موضوع ماده (12) اقدام نمايد. مشروط بر اينکه بدهکار تمامي بدهي خود را نقداً تسويه نمايد.»

همچنين به موجب بخشنامه فوق‌الذکر، موسسه اعتباري مجاز به بخشودگي جرايم برشمرده در صورت تصويب هيأت مديره بوده و تکاليف قانوني از اين بابت بر عهده موسسه اعتباري نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا