0
0

پاسخ : بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود قراردادي، مجاز مي‌باشد. از آنجا که در سال 1385، بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/6/1369 در خصوص نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، حاکم و لازم‌الاجراء بوده است و به موجب بخشنامه مذکور، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد در سال بوده است لذا وجه التزام قابل بخشش نيز در صورت تصويب هيأت مديره بانک، حداکثر معادل درصد مذکور (6 درصد) قابل تعيين مي‌باشد و مراد از بخشودگي مورد اشاره در بند (7) مصوبه فوق‌الاشاره نيز به ترتيب مذکور (حداکثر 6 درصد) مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا