0
0

پاسخ : در اينگونه موارد صرفاً براساس مفاد بند 6-2 قسمت ”ز“ از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي که طي بخشنامه شماره 1049/60 مورخ 5/6/1381 آن اداره به کليه بانک‌ها ابلاغ شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا