0
0

پاسخ : ماده 4 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني، اشعار مي دارد: مشارکت مدني پس از اتمام موضوع شرکت تصفيه و مرتفع مي‌گردد. بر اين اساس مدت مشارکت مدني با رعايت ساير ضوابط حاکم بر اين عقد تابع قرارداد بوده و پس از اتمام موضوع شرکت مدني، تصفيه خواهد شد. طبق تبصره (2) ماده 10 دستورالعمل ياد شده، فروش اقساطي سهم الشرکه بانکها در شرکت‌هاي مدني در خاتمه مشارکت مجاز مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا