0
0

پاسخ : کارمزد قرض‌الحسنه‌هاي اعطايي با فرض پرداخت شدن اقساط توسط مشتري و براساس دستورالعمل مندرج در بخشنامه شماره مب/593 مورخ 27/4/1383 قابل محاسبه و دريافت مي‌باشد. براين اساس کارمزد مشتريان در شرايط ثابت بودن نرخ، مبلغ و مدت زمان تقسيط يکسان بوده و پرداخت يا عدم پرداخت اقساط توسط مشتري تاثيري بر مبلغ کارمزد دريافتي بانک نخواهد داشت.

اما در خصوص آن گروه از مشتريان که در سررسيد مقرر اقدام به پرداخت اقساط خود ننموده باشند، اضافه مي‌نمايد که رويه آن بانک در اين گونه موارد بايستي مطابق با بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 مديريت نظارت و امور بانکها در اين زمينه باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا