0
0

پاسخ :  ملاک عمل جهت جهت تعيين نرخ کارمزد در زمان تمديد ضمانت‌نامه تابع نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در زمان حال مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا