0
0

پاسخ: با فشار دادن کلید   توکن را روشن کنید. پس از مشاهده نمودن عبارت PIN – – – – رمز پیش فرض 1234 را وارد کنید. سپس توکن عبارت APPLI  –   را نشان می دهد شما مجاز به وارد کردن عدد 1و یا 2 هستید. کلید 1 را فشار دهید رمز یکبار مصرف بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. توجه داشته باشید که در هر مرحله اگر توکن خاموش شد می توانید دوباره توکن را روشن کنید و رمز جدید دریافت کنید. توسط کلید می توانید کاراکتر اشتباه وارد شده را پاک کنید و یا به مرحله قبل باز گردید. برای خاموش کردن توکن از کلید   استفاده کنید در غیر اینصورت توکن پس از 30 ثانیه بطور خودکار خاموش می شود. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا