0
0

پاسخ : موضوع مورد اشاره طي بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/1389 به شيوه ذيل تصريح و جهت اجرا به کليه بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ گرديده است.

«مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم بالنسبه گردد.» لذا با توجه به لزوم درج مفاد اين مصوبه در قراردادهاي فيمابين مشتري و موسسه اعتباري اعمال روش جديد تنها در خصوص تسهيلاتي که پس از تاريخ ابلاغ و به صورت شرط ضمن عقد ذکر گرديده است امکان‌پذير است. در خصوص تخفيف پرداخت سود، بانک مي‌تواند بر اساس مفاد بخشنامه‌هاي شماره نب/3662 و نب/4718  و نب/5523 به ترتيب به تاريخ‌هاي 14/9/1369 و 9/11/1369 و 25/12/1369 بانک مرکزي به مشترياني که به نحوي از انحاء به بانک بدهکار شده (به استثناء عقود مضاربه، مشارکت مدني و سلف) و قبل از سررسيد به واريز تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي خود اقدام نمايند، به ميزان مورد تشخيص خود تخفيف سود منظور نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا